Standardni protokol je določen postopek za izpolnitev naloge. Standardni protokol je pogosto označen s diagramom poteka ali napisan v besedilnih korakih, lahko je nacionalno priznan ali dejansko sprejet, ne pa tudi nacionalno priznan. Obstaja toliko vrst standardnega protokola, kolikor je z njimi povezanih nalog.

...

Računalniška komunikacija

Elektronika, kot so telefoni, računalniki in snemalniki DVD-jev, komunicira prek podatkovnih linij. Te posamezne linije zagotavljajo komunikacijo med napravo in medsebojno povezavo. Njegov standardni protokol ustvari podatkovne pakete, ki se prerišejo skozi vrstice in ponovno sestavijo, tako da lahko sprejemnik sporočilo razume.

Medicinski protokol

Zaradi razlitja telesne tekočine na urgenci morajo strokovnjaki za okolje upoštevati poseben protokol, da očistijo nered, tako da bolniki in bolnišnično osebje ne bodo okuženi z okužbami in virusi, kot je na primer AIDS. Protokol za čiščenje in varstvo pri delu je pod običajnim protokolom "Splošni previdnostni ukrepi", medtem ko politika čiščenja v bolnišnici lahko spada pod dejanski standardni protokol.

Protokol odločanja

Vrsta dejanskega standardnega protokola upravlja procese odločanja. Te pogosto postanejo industrijski standardi, če izbrani protokol deluje za skupino ali projekt. Kakovostni timski brainstorming in izbira protokola je smiseln za projekt, ki spada pod dejanski protokol.